Welkom op.www.cartophilie.be
     ?
Login/Creëer een profiel 


Sign-on  Frans Engels 
 
 
www.cartophilie.be Sponsored by

Welkom op www.cartophilie.be


Version françaiseHoe het kosteloze karakter van cartophilie.be veilig stellen?
Mogelijken bronnen van financiering

Niets is gratis, we moeten dus bronnen vinden voor het financieren van deze webstek.
Dit artikel is bestemd voor diegene die meer willen weten over mogelijke financiële hulp.

Indien U gratis deze webstek kunt inkijken, dan is het omdat Delcampe het u gratis aanbiedt.
De carnet zou meer ruimte willen bekomen en minder publiciteit voor meer confort voor ons allen !

Hoe dit te bereiken hoor ik U al zeggen ?
De postkaartenliefhebbers bezitten niet ontdekte schatten die het zouden kunnen doen, dank zij deze ruilruimte.

De boeken zijn overstelpt met originele foto’s als illustratie. Wij zijn in de tijd van de multimedia waar het beeld deel van uitmaakt.
Alnaargelang het boek en het type foto kan het “beeldrecht”  25 a 100 euro opbrengen aan de houder van de prent. Cartophilie.be zou een percentage op de transactie kunnen nemen.

Iedereen wint erbij
·  Dank zei deze webstek vindt de uitgever interessante dokumenten
·  De verzamelaars vinden er financiële bronnen voor hun verzameling
·  De webstek is gesubsidieerd door deze transactie’s
Dit functioneert op andere websteks.
Wat denkt U ervan ?

Copyright © door www.cartophilie.be Alle Rechten Voorbehouden.

Creation Date and time: 2004-12-06 (790 maal gelezen)

[ Ga terug ]

www.cartophilie.be Sponsored by
Thank you to Francisco B.urzi who inspires me initially this website. The code has been 90% rewritten
Pagina Rendering: 0.17 seconden