www.cartophilie.beBienvenue surwww.cartophilie.be
       ?
Connexion/Créer un compte 


Manneken-Pis ClubMobile (Petit écran) Réservé aux membres (inscription gratuite)Accueil Plan du Site Quoi de neuf ? Chercher Cartes postales Mon cartophilie.be Copyright Foire aux questions S'identifier   Anglais 
 
 
www.cartophilie.be est sponsorisé par
Delcampe.net
Bienvenue sur www.cartophilie.be

Menu principal Articles et livres cartophiles Aide & Info Page publique Accueil-Résumé Page publique Sélectionner Page publique  Autorisation manquante Lister Page publique

Version française Version françaiseCopyright
Rechten op de documenten weergegeven op cartophilie.be


Literatuur op de webstek

De inhoud van de webstek is geïnspireerd door vele werken rond postkaarten (boeken en tijdschriften) gecombineerd met persoonlijke werken van de medewerkers. Wij compileren verschillende informatiebronnen en vatten ze samen of verrijken ze. Er zijn zeer zeker nog onjuistheden of fouten te vinden in de redactionele inhoud.  Wij zouden u dank weten mocht u ons deze fouten signaleren om alzo iedereen ervan te laten genieten; dit is immers een collectief werk.

 

De reproductie van artikelen gebeurt steed met toelating van de auteurs voor zover wij deze kunnen achterhalen en benaderen. In het andere geval wordt de bron altijd op een eenduidige manier meegegeven. Mocht u iets ontdekken waarvan u denkt dat het in strijd is met de wet rond de auteursrechten, waarin wij zeker geen specialisten zijn, gelieve dit dan te melden zodat wij ogenblikkelijk de overtreding kunnen rechtzetten.

 De weergegeven foto's en postkaarten

De weergegeven oude postkaarten komen hoofdzakelijk uit persoonlijke documenten of van websteks van publieke verkopen. Indien, buiten ons weten, een bepaalde kaart nog altijd zou beschermd zijn door de wetgeving rond de auteursrechten, waarin wij een te meer geen specialisten zijn, gelieve dit dan te melden opdat wij de overtreding onmiddellijk kunnen rechtzetten


 

De inhoud en de beelden van cartophilie.be kopiëren

Bepaalde unieke documenten op deze webstek weergegeven, zijn de eigendom van de medewerkers die de wens hebben iedereen ervan te laten genieten. In principe laat de toegepaste resolutie van de beelden op deze webstek niet toe om ze voor commerciële doeleinden te gebruiken. Wij vragen echter de bron te vermelden als u onze beelden of teksten gebruikt.
De aanwezigheid van bepaalde beelden op deze webstek betekent immers niet dat ze vrij zijn van rechten, dit is dan enkel omdat wij momenteel onwetend zijn nopens het bestaan van deze rechten.  De ervaring leert ons dat bepaalde tactloze mensen volledige bladzijden integraal kopiëren zonder de bron te vermelden.  Wij keuren dit tenzeerste af. In het geval men iets wil kopiëren is het de gewoonte om eerst de toelating te vragen aan de webmaster. Er is dus enkel een morele copyright want de beheerders van deze webstek hebben niet de tijd noch de zin om overtreders te vervolgen en voor de rechter te brengen. Wij behouden ons echter het recht voor een berisping te uiten mocht dit zich voordoen..
Een correcte referentie bestaat uit de naam van de webstek met de URL ingesloten naar een nieuwe bladzijde.

Om dit te bekomen:

Cartophilie.be.U moet het volgende insluiten in uw pagina (zonder de*)

<*A HREF="http://cartophilie.be" TARGET=_BLANK>cartophilie.be<*/A">

 


Deze webstek is dus te goeder trouw opgesteld , zonder commercieel doel.  Wij hopen dat zij die ervan genieten met dezelfde intenties vervuld zijn. Wij wensen u een goede "postkaartensurf".

Copyright © par www.cartophilie.be Tout droit réservé

Date et heure de création: 2006-01-06 (9313 lectures)

[ Retour ]

www.cartophilie.be est sponsorisé par
Delcampe.net
Merci à Francisco B.urzi qui m'a inspiré pour la création technique de ce site. Le code a été réécrit à 90%. Grand merci à Claude De Saeger pour son support technique également
Page Generation: 0.15 secondes