?
Login/Creëer een profiel 


Sign-on  Frans Engels 
 
 
www.cartophilie.be Sponsored by

Welkom op www.cartophilie.be

Openbare bladen over prentkaarten


Version françaisePostkaarten kopen en verkopen
Gelieve eerst de pagina waarde van een postkaart te willen lezen 

 

 

Marge tussen aankoop en verkoop

De gids Neudin zegt dat de marge tussen in- en verkoop daalt naarmate de kwaliteit van de kaart hoger is. De gewone kaartjes worden gekocht tegen 10% a 20% van de uiteindelijke verkoopprijs.  Voor de zogenoemde Top kaaarten ligt dit bij 75%.

 

Van waar dit verschil? Er zijn twee redenen:
De gewone kaartjes verkopen minder goed en blijven lange tijd in de voorraad van de verkoper. Voor Top kaarten is men praktisch zeker ze op korte termijn te verkopen.
Eén transactie met een Top kaart evenaart 1000 transacties met gewone kaartjes. Er is dus een groot verschil.

 

Als u koper bent

Voor alles moet het zo zijn dat de verzameling u plezier geeft. Ik denk niet dat je kunt stellen dat een postkaart een investering is (het is meer een investering in tijd), maar als je "a" zegt, moet je ook "b" zeggen. Ik weiger gewoon tot aankoop over te gaan als de prijs overdreven hoog is. Ik ken handelaars die kaartjes bezitten die mij interesseren omwille van hun documentaire waarde; ze zijn echter buitenmate hoog geprijsd en steken al 10 jaar in hun albums. Als je zin hebt in een ijsje, dan zeg je OK zelfs al is het een beetje duur, maar als de verkoper je 20 € de bol vraagt zul je waarschijnlijk wel bedanken.

U moet diegene, die de kaartjes vindt die u zoekt, ook op een correcte manier betalen, tenminste als u wil dat hij u verder blijft informeren omtrent zijn nieuwe vondsten.

 

Als u verkoper bent

  1. Uw verzameling bewaren?
   Vooraleer ook maar iets te verkopen moet men er even bij stilstaan dat men misschien -zonder het te weten- een echte schat bezit voor wat betreft de lokale geschiedenis of zelfs zijn eigen familiegeschiedenis(die alleen waarde heeft voor uzelf). Ik raad de verkoper aan om eerst na te gaan of er geen documenten tussensteken die mogelijks een sentimentele waarde hebben voor de familie. Vooraleer uw album uiteen te halen moet u eraan denken dat bepaalde documenten alleen te lokaliseren of te identificeren zijn door de context. Als er dus een mooie foto insteekt zonder  enige vermelding, dan zijn er misschien andere documenten in het album die de sleutelinformatie bevatten om dit raadsel op te lossen. Door deze documenetn te scheiden gaan vaak belangrijke gegevens verloren voor wat de lokalisering aangaat.

   Als u dan toch wil verkopen zullen uw kaartjes een waarde halen evenredig met de tijd die u eraan gaat besteden. Mogelijks het tienvoudige als u maar de tijd heeft. U zou er wel eens tien jaar kunnen over doen om een koper te vinden voor een welbepaalde kaart. De verkoop per stuk van postkaarten is de meest lucratieve maar ook de minst renderende als u overweegt hoeveel tijd er in de verkoop gaat. Als u per hoeveelheid verkoopt is het goed om loten samen te stellen volgens thema, streek enz... Voorbeeld. Groepeer op: de Kust, de Ardennen, Wallonië, Vlaanderen, fantasie.... Elk domien heeft zijn specialisten en liefhebbers. Een gemengd lot zal enkel tussenpersonen of mensen die ruilmateriaal zoeken, interesseren. Een lot heeft niettemin een bepaalde aantrekkingskracht bij de koper als er veel foto's tussensteken.
  2. U verkoopt op internet.
   U kunt tegen vast prijs verkopen of per opbod (veiling). Aanbieden op een eigen webstek is vrij ontgoochelend want er is een groot bezoekersaantal nodig als u wil verkopen. Verkopen zonder ervaring kan, maar laat u vooreerst goed inlichten. De kost voor het verkopen via internet is samengesteld uit een bijdrage voor de aankondiging (mogelijk ook gratis) of bijdrage voor de aankondiging en een procentuele bijdrage op de verkoopprijs, de afschrijving van uw IT materieel en uw aansluiting bij een provider (vergeet niet de tijd die erin stopt, is niet te verwaarlozen). Het is verwonderlijk te zien hoe sommige groentjes honderden kaartjes inscannen om er tenslotte slechts enkele van voor een paar euro te verkopen.
  3. U verkoopt op beurzen en brocantemarkten
   Hier bestaat de kost uit de huur van de standplaats en uw verplaatsing. U moet ook investeren in tentoonstellings- en beschermingsmaterieel voor de kaarten. De kwaliteit van niet beschermde kaartjes gaat zienderogen achteruit. Als u er de tijd voor hebt, is het een zeer aangename manier om mensen te ontmoeten, maar let u echter op voor diefstal (eigen aan alle brocantemarkten); men heeft mij al de verdwijning van complete albums gemeld.  Zorgt u ook voor eventuele bescherming tegen slecht weer. 90% van de beurzen van postkaarten en oude documenten worden in overdekte lokalen georganiseerd en de overige 10% worden in de tenten van de professionelen gehouden. Als u denkt dat uw tijd kostbaar is, contacteer dan de postkaartenclubs waar men u kan vertellen hoe u het snelst en voordeligst uw kaartjes verkoopt.

 

 • De klassieke veiling
  Dit blijft een alternatief als u over weinig tijd beschikt. Het veilinghuis heeft er alle voordeel bij om uw kaartjes zo duur mogelijk te verkopen gezien ze op commissie betaald wordt.  Er is een rubriek voor veilingen in onze agenda.


 • Directe verkoop aan professionelen
  Er is een lijst van Belgische professionelen opgenomen in het deel voorbehouden aan leden van deze webstek. Daardoor hebt u de mogelijkheid om prijzen te vergelijken. Ik raad dit tenzeerste aan als het om een zeer belangrijke verzameling gaat. Laat u altijd informeren door een derde die niet in de transactie betrokken is. Verkoop nooit uw verzameling per stuk als u geen ervaring heeft; u loopt immers het risico dat de beste kaartjes onmiddellijk verkocht worden en de rest van verzameling niet aan de straatstenen kwijtraakt.

 • Directe verkoop aan liefhebbers/verzamelaars

  Net als bij de professionelen moet u zich laten informeren en enkel verkopen aan verzamelaars waarin u vertrouwen hebt. Dit kan een interessant alternatief zijn gezien de verzamelaar geen winst moet genereren op de verzameling en bijgevolg een betere prijs kan betalen.

 

De waarde van een postkaart

De waarde is een delicate en vluchtige kwestie, alees is een kwestie van vraag en aanbod, 't is te zeggen van "markt" (mode, plaats, staat enz...).
Er bestaat geen volledige catalogus van postkaarten zoals die bestaat voor postzegels, maar er bestaan niettemin nuttige aanwijzingen.
U kunt gewoon inlichtingen vragen op een forum rond postkaarten (zoals deze van delcampe.com in afwachting van deze van de Carnet!), over het algemeen is de gemeenschap zeer hulpvaardig.

Eerst en vooral moet u weten dat er, net als in een postzegelverzameling, op duizend stuks slecht 1 stuk excellent is, 9 zeer goed, 90 goed en 900 stuks matig (weinig gevraagd). De kleine kaartjes (zoals men ze soms noemt) of "la drouille" (zoals onze Franse vrienden ze noemen) zijn soms zeer mooi maar de specialisten laten ze links liggen omdat ze te courant zijn. Sommige kaartjes zonder waarde voor de postkaartenverzamelaar hebben soms een historische-, marcofilistische- of filatelistische waarde (de filatelistische stempels), maar meestal zijn ze voorzien van de meest courante postzegels uit de tijd. Vermijd dus van postzegels af te weken of -nog erger- uit te knippen. U loopt het risico om zowel de zegels als de kaart te beschadigen. Het breekt ook meteen de charme van het document en kan bovendien belanrijke lokaliseringgegevens verwijderen.

 

Behalve als u een bevlekte- of gescheurde postkaart hebt van de Grote Markt van Brussel, zal er altijd een liefhebber zijn voor uw oud postkaartje. De waarde situeert zich ergens tussen 5 cent et 2000 euro per kaart alnaargelang het volume  en de kwaliteit van de kaartene die u verkoopt. De waarde hangt dus af van het aantal kaarten in de transactie. De maximumwaarde voor een lot wordt bereikt wanneer u alle kaartjes kunt verkopen aan de uiteindelijke verzamelaar. De minimumprijs krijgt u wanneer u een niet gesorteerd lot verkoopt aan een wederverkoper.  Tussen deze twee uitersten bevinden zich tijd en geduld.  Als u kaartjes hebt, kunt u verkopen op internet of op ruilbeurzen.  Let wel dat dit enorm veel tijd en energie vraagt en dat verklaart meteen het verschil tussen in- en verkoopprijs.

 

Als u geen professioneel of onderlegd amateur bent, is het moeilijk om zonder inspanningen op de juiste verzamelaar te vallen.  Er zijn quasi evenveel verzamelingen als liefhebbers. De clubs zijn de beste plaats om zich in te lichten en ....meerdere inlichtingen zijn altijd beter dan één. Als het om een zeer mooi lot gaat kan een veiling, klassiek of op internet, een goed resultaat geven als het goed voorgesteld wordt.

 

Drie tips geldig bij alle transacties, of het nu gaat om liefhebberij of handel, vergelijk, vergelijk en vergelijk nog eens. Het is niet denkbeeldig om op dezelfde site of op dezelfde beurs identieke kaartjes te vinden aan prijzen gaande van het dubbel tot het tienvoudige.

 

Een laatste belangrijke raad als u zich van al uw kaarten wil ontdoen. Laat nooit toe dat een liefhebber of handelaar slechts enkele kaartjes uit je verzameling neemt; uw verzameling verliest dan immers meteen alle samenhang. Ik heb al meerdere mensen ontmoet die zich hebben laten pluimen.

 

Een postkaart beschrijven

Tabel met de verscheidene classifictiesystemen

Voorbeeld van beschrijving
Etat général Goed Grade Good
Poststempel  neen Postal Marked yes/No
Postzegel soms verwijderd Stamps yes/No
Hoeken  afgerond? Corners Very slightly bumped
Plooien . Creases None
Scheuren . Tears None
Spijkergaatjes . Pin Holes None
Beschreven vooraan . Writing on Front None
Beschreven achteraan . Writing on Back yes/no
Vlekken / frisheid . Soil yes/no


Copyright © door www.cartophilie.be Alle Rechten Voorbehouden.

Creation Date and time: 2005-01-02 (8867 maal gelezen)

[ Ga terug ]

www.cartophilie.be Sponsored by
Thank you to Francisco B.urzi who inspires me initially this website. The code has been 90% rewritten
Pagina Rendering: 0.22 seconden