?
Login/Creëer een profiel 


Sign-on  Frans Engels 
 
 
www.cartophilie.be Sponsored by

Welkom op www.cartophilie.be

Openbare bladen over prentkaarten


Version françaiseHoe een postkaart te lokaliseren?
Lokalisatie of Identificatie van documenten (foto's, postkaarten)

De lokalisatie (plaatsbepaling) van fotokaarten of postkaarten is een boeiende bezigheid voor zij die graag hun brein laten werken en hun geduld gaarne op de proef stellen.
Verscheidene gevallen doen zich voor:

 

 • het document heeft geen titel
 • er is geen plaatsbepaling opgenomen in de titel
 • de lokatie is u onbekend
 • de titel is onleesbaar, in een vreemde taal of in een onbekend alfabet (de naam is gewijzigd),
 • de schrijfwijze van de lokaliteit is veranderd of er is gewoonweg een foutieve schrijfwijze gebruikt 
 • de titel is verkeerd (de drukker heeft zich vergist)
  Wat zijn de gegevens die de postkaartendetectieve zullen leiden?
 • De datering van het documenet.
 • Aard van de bouwwerken,
 • Aard van de voertuigen
 • Aard van de personnages, daar inbegrepen de kleding
 • Alle genres van opschriften, publiciteit; het gebruik van een vergrootglas is vaak noodzakelijk!
 • De rugzijde van de kaart kan soms zeer nuttige inlichtingen verstrekken. (zie ander artikel) Zeer dikwijls is het document verstuurd vanuit zijn originele plaats (maar dit is jammer genoeg niet altijd het geval).
 • Aard van het landschap 

  De wapens van de lokalisator

  De lokalisator staat vaak niet helemaal voor schut.

  Vooreerst is het belanrijk de oorsprong van de kaart te kennen. Een kaart uit haar context verwijderen maakt haar vaak nog meer verweesd. De oplossing is vaak te vinden op andere kaarten van het lot of de verzameling. Door de tekst van de andere kaarten te lezen ontdekt men soms heel toevallig het adres. Meer nog, als een fotokaart voortkomt uit een lot van de streek van Charleroi, is het mogelijk (maar niet zeker) dat het zicht op de kaart uit deze streek komt.

  De namen van de handelszaken (als het een handelszaak betreft) staan er niet toevallig op.
 • Het betreft zeer vaak de naam van de eigenaar (of vorige eigenaar). Vaak zijn specifieke patronymen geconcentreerd in één of meer streken (zie de webstek www.notrefamille.com)
 • Het betreft plaatselijke namen(zoals la ferme de Limoges, zie artikel)

  De commerciële gidsen (of boeken).

  De gidsen zijn en blijven de basisinstrumenten. De oude gidsen hebben drie indexen.
 • Per straat
 • Per naam
 • Per beroep
  De oude gidsen hernemen de "werkmensen" niet in hun index.
  Het is zeer moeilijk om over alle gidsen, van alle streken en van alle tijden, te beschikken; het is dus belangrijk om zijn verzamelaarsbrein te laten werken en zoekertjes te plaatsen in tijdschriften van clubs of  langs deze webstek te gaan zoeken.

  De gids der gemeenten

  Een echte goudmijn. De grote klassieker is de dictionnaire "de Seyns" waarvan meerdere uitgaven bestaan.  Voor Vlaanderen bestaat er o.a. "Dit is West-Vlaanderen".  Men kan deze boeken vrij gemakkelijk vinden in antiquariaten voor enkele tientallen euro.

  De database der gemeenten.

  De Carnet biedt u een database van 4000 Belgische gemeenten, met dewelke u de gewenst gegevens kunt vinden.

  Het laatste middel...

  Het meest belangrijk is echter het geduld. Sommige lokalisatoren spenderen een volledige dag aan het doorbladeren van indexen om met lege handen te eindigen! Soms gaat de lamp branden na verloop van jaren en veelvuldige opzoekingen. Men moet ook altijd zijn probleem delen met anderen; er zit immers meer in twee kopjes dan in één.

  De klassieke valstrikken van de lokalisatie

  De gemeenten met gemeenschappelijke naam

  vb :Laroche bestaat in Waals Brabant en in de Ardennen !
  Ander voorbeeld : Limoges : (zie artikel) het betreft een gehucht van Tilff en niet Limauges in Waals Brabant of Limoges in Frankrijk !

  Het geschrift geeft een verkeerd beeld

  Over het algemeen is dit de hypothese van de laatste die geprobeerd heeft het document te lokaliseren.

De fusie der gemeenten

Verscheidene hervormingen en fusies hebben de grenzen van de gemeenten hertekend.

 

Verandering van straatnamen

Ook hier moet men zich laten voorlichten. Vele straten met Duits-getinte straatnamen werden herdoopt na de Oorlog '14-'18.

 

Gehuchten

Op bepaalde, zeer lokale, zichtkaarten vermeldde men alleen de naam van het gehucht zonder enige moeite te doen om de gemeente te vernoemen, die nu praktisch verdwenen is....

 

Verandering in de schrijfwijze van de gemeentenaam

Veel namen van gemeenten zijn gewijzigd. De spellinghervorming in Vlaanderen heeft veel wijzigingen teweeg gebracht.

 

Een postkaartenverzamelaar heeft bijvoorbeeld het station van Noirhat kunnen vinden in een hoop onbekende gemeenten.  Het betrof de gemeente Noirhat in Waals Brabant.

 

Meertaligheid rond de taalgrens

Bepaalde gemeentenamen klinken geheel anders in het Nederlands dan in het Frans. Kluisbergen en Mont de l'Eclus zijn wel één en dezelfde plaats.

 

Copyright © door www.cartophilie.be Alle Rechten Voorbehouden.

Creation Date and time: 2004-10-24 (4607 maal gelezen)

[ Ga terug ]

www.cartophilie.be Sponsored by
Thank you to Francisco B.urzi who inspires me initially this website. The code has been 90% rewritten
Pagina Rendering: 0.22 seconden