?
Login/Creëer een profiel 


Sign-on  Frans Engels 
 
 
www.cartophilie.be Sponsored by

Welkom op www.cartophilie.be

Openbare bladen over prentkaarten


Version françaiseBiographie van Albert Sugg. Uitgever
SUGG Albertus Joannes werd geboren te Gent op 4 maart 1869. Zijn vader Jean-Baptist Hubert, geboren te Deutz (Pruizen) op 24 januari 1837, was fabricant in "vuurvaste produkten" te Gent en woonde op de Coupure 123. Zoals blijkt uit de volkstelling van 1891-1900 veranderde later dit nummer in nr 139. Jean-Baptist was gehuwd met MACHENBACH Emma, geboren te Solingen (Duitsland) op 6 juni 1833.

Door het artikel van de wet van 16.07.1889 verwierf Albertus Joannes op 10 oktober 1889 de Belgische nationaliteit. SUGG's moeder overleed op 13 juni 1896?

Enkele maanden na haar overlijden, nl. op 22 september 1896, huwde SUGG Albert (zoals wij hem verder zullen noemen) in haar geboorteplaats met SCHWARTE Martha geboren in Dorp Solingen (Dtl.) de 5de december 1868, en het jonge paar vestigde zich de 13de december 1896 op het Laurentplein nr 17 te Gent.

Er bestaan zichtkaarten van dit plein waarop zijn handelszaak te zien is. Op dit adres werden er twee zonen geboren, op 8 september 1897 Jean-Baptist Albrecht en op 22 oktober 1899 de tweede Georges Augustus Ernest. Volgens het opgegeven beroep was SUGG Albert handelaar in postkaarten en in postzegels voor versamelaars.

In 1904,cerhuisde hij met zijn gezin naar de Frère Orbanlaan nr. 9 en volgens deze aantekening was zijn beroep nog steeds handelaar in postkaarten.

Op de Frère Orbanlaan werd zijn huisgezin verrijkt met twee dochters: de eerste Margareta Anna zag het licht op 21 september 1905 en de andere Magdalena Paula Joanna op 11 november 1906.

Volgens anntekeningen van de 5de wijk verhuisden ze voor enkele maanden naar de Poedermagazijnstraat nr. 24 te gent. Indien wij de Wegwijzers der Stad Gent en deze van de Provincie Oost-Vlaanderen raadplegen dan vertellen deze ons het volgende over de beroepsaktiviteit van SUGG Albert: vanaf de Gentse Wegwijzer van 1896 tot en met deze ban 1904 vinden wij zijn naam onder vermelding "handelaar in postzegels voor verzamelaars" en dit op het adres van Laurentplein nr. 17 te Gent. Als men nu bedenkt dat de Gentse Wegwijzer verscheen in het begin van het jaar en dat SUGG A. slechts op 13 december van 1896 officieel op dit adres ging wonen met zijn echtgenote dan moeten we wel tot het besluit komen dat SUGG reeds vóór zijn huwelijk deze winkel uitbaatte zonder er echter te wonen.

In de Gentse Wegwijzer van 1905 is de rubriek "handelaar in...enz." verdwenen en het is in de alfabetische volgorder dat wij zijn naam terug vinden gevolgd door de vermelding "uitgever". In de Gentse Wegwijzer van 1906 verschijnt dan voor de eerste maal de afzonderlijke rubriek "uitgevers van geïllustreerde postkaarten" waar men dan zijn naam terugvindt.

SUGG Albert vertrok op 1 juli 1907 uit gent om zich met zijn gezin, officieel op 18 juli 1907, in Knokke op de Avenue de la Reine "Victoria House", te vestigen.

Hij hield echter nog een tijdje een klein bijkantoor open te Gent in de Slachthuisstraat nr. 10. Hoelang dit duurde kon echter niet achterhaald worden. Zijn vader Jean-Baptist Hubert, was maar enkele dagen meer van zijn 71ste verjaardag toen hij op 7 januari 1908 te Gent overleed. Men schreef SUGG A. in Knokke op 7 oktober 1913 af en men schreef als nieuw adres: Vooruitgangstraat 132 te Schaarbeek. Van dit adres werd hij echter reeds op 24 oktober afgeschreven en ditmaal voor het buitenland nl. in de Sihlfeldstrasse nr 57. in Zürich (Zwitserland).

We zien dat hij in Schaarbeek terug ingeschreven werd op 4 juni 1915 maar ditmaal op het adres Rubensstraat nr.23 waar hij verbleef tot in 1917 en er dan terug werd afgeschreven op 6 april voor de gemeente Sint-Joost-Ten-Node, Speerhaakstraat nr.8 (rue de la Birgogne). Hier op dit adres, werd hij dan geschrapt op 7 januari 1921.
Gedurende gans die tijd werd als zijn beroep "handelsvertegenwoordeiger" vermeld.

Dat het hiet altijd geborterd heeft tussen beide echtgenoten, in dit huwelijk, kunnen we vaststellen aan de levensloop van SCHWARTE Martha want ze zien dat ze reeds op 1 juli 1909 in Knokke werd afgeschreven en ze zich laat inschrijven te Brussel op de Papenvest 59 waar ze dan van ambtswege geschrapt wordt op 27 oktober 1911. In Brussel liet ze zich met haar drie kinderen, Jean, Georges en Magriet (nvdr en Magdalena?) terug inschrijven op 14 april 1919 op het adres Sint-Quentinstraat 52.

Volgens een nota in de officiële bevolkingsregistrer kwam ze van Frans Binjéstraat 20 ta Schaarbeek. Dat ze wel pogingen ondernomen hebben om hun gebroken huwelijk te lijmen blijkt uit het feit dat men in dezelfde nota er van gewag maakt dat SUGGA. op dat ogenblik norg verbleef in de Frans Binjéstraat 20. Is hij er gaan wonen van Sint-Joost-Ten-Node?

SCHWARTE Marta overleed te Brussel op 9 yanuari 1951. Door het bestuur van de Burgerlijke Stand van Brussel werd bevestigd dat SUGG Albert overleed op 7 november 1936 te Stuttgart in Duitsland.

Copyright © door www.cartophilie.be Alle Rechten Voorbehouden.

Creation Date and time: 2005-04-10 (2195 maal gelezen)

[ Ga terug ]

www.cartophilie.be Sponsored by
Thank you to Francisco B.urzi who inspires me initially this website. The code has been 90% rewritten
Pagina Rendering: 0.23 seconden